Техничка школа "Никола Тесла"
Сурдулица
тел: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
адреса:Томе ивановића 24
Ванредно средње образовање, доквалификација, преквалификација

Ванредно средње образовање – намењено је свима који који нису у могућности да редовно прате наставу на предвиђеним програмима, профилима, средњих образовних институција или нису били у могућности да то учине раније. Ванредно школовање реализује се кроз нове полазнике на првој години, преквалификацију и доквалификацију. Професори, ментори, су уз Вас у сваком тренутку, када Вам се за то укаже потреба. Консултације су Вам омогућене кад год је неопходно, како бисте одређени предмет савладали на што лакши и сигурнији начин.

Преквалификација

Преквалификација – припада посебном и специфично предвиђеном начину ванредног школовања за сваког појединца, који жели да промени струку за коју се до тог тренутка образовао. Ово је један од новијих система образовања, који је усмерен на сваког ко је из одређених разлога пожелео да се бави другом делатношћу, а у том моменту није завршио средњу школу, или је пак завршио одређени смер, са којим није у могућности да пронађе посао.

Свима је пружена у животу могућност, те је самим тим неопходно да донесете неопходна документа како би се урадила процена досадашњих положених испита. Уколико је звање потпуно другачије од оног за које сте се до сада обучавали, признати ће Вам бити сви општи предмети завршених школских година, а разлику предмета – стручне области, мораћете да полажете. Уколико је смер за који се опредељујете при преквалификацији из исте струке, неопходно је такође полагати само потребну разлику у предметима.

Доквалификација

Доквалификација вид је ванредног средњег образовања и обухвата пети степен стручне спреме. Као један од најтраженијих видова едукације осигурава сваком полазнику више од редовне средње школе трећег и четвртог степена и самим тим олакшава могућност проналажења посла за одређене струке.<бр> Оно што је неопходно, јесте да поднесете одређена документа на процену. Потребно је да приложите доказ о завршеном трогодишњем или четворогодишњем школовању, како бисте уписали наредну годину као ученик одређеног, жељеног смера. У том случају врши се процена Ваших положених предмета и поред општих, у обзир се узимају сви неопходни стручни предмети уколико се ради о доквалификацији за сличан или исти смер. Уколико је реч о другом профилу, потребно је полагати стручне предмете, који се подразумевају за ту струку.

Списак занимања која можете завршити у нашој школи ванредним полагањем испита:

Саобраћај

 • Возач моторних возила III степен бр.решења 022-05-00460/94-03 од 19.12.2005 год.
 • Техничар друмског саобраћаја IV степен бр.решења 022-05-00460/94-03 од 19.12.2005 год.
 • Возач моторних возила Специјалиста V степен - Инструктор бр.решења 022-05-00460/94-03 од 19.12.2005 год.

Економија, право и администрација

 • Техничар обезбеђења IV степен
 • Еконосмки техничар IV степен

Elektrotehnika

 • Аутоелектричар III степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 21.01.2005 год..
 • Ел.инсталатер III степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 17.09.1997 год.
 • Ел.монтер мрежа и постројења III степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 17.09.1997 год.
 • Електротехничар рачунара IV степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 17.09.1997 год.
 • Ел.техничар аутоматике IV степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 17.09.1997 год.
 • Електротехничар енергетике IV степен бр.решења 022-05-460/94-03 од 17.09.1997 год.
 • Електротехничар радио и видео технике IV степен бр.решења 022-05-00460/94-03 од 19.12.2005 год.
 • Ел.енергетичар за мреже и постројења Специјалиста V степен бр.решења 022-05-00460/94-03 од 22.05.1995 год.
 • Ел.енергетичар за ел.инсталације V степен бр.решења 022-05-00460/94-03 од 24.12.1996 год.