Техничка школа "Никола Тесла"
Сурдулица
тел: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
адреса:Томе ивановића 24

Преузимања

Општа акта школе

24.05.2024   Резултати ликовног конкурса "Чувајући историју-чувамо будућност"

Преузмите документ: Резултати ликовног конкурса 2024.docx

15.04.2024   Ликовно литерарни конкурс

Преузмите документ: Likovno literarni konkurs spomen kosturnica.docx

23.03.2023   Извештај синдикалне организације Техничке школе Никола Тесла Сурдулица

Преузмите документ: Izvestaj sindikalne organizacije.pdf

23.03.2023   План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности за период 22.03.2023. до 21.01.2026. године

Преузмите документ: Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje rodne ravnopravnosti.pdf

16.11.2022   Годишњи план рада 2022

Преузмите документ: Godisnji plan rada 2022 Final.docx

16.11.2022   План стручног усавршавања наставника

Преузмите документ: План стручног усавршавања наставника.doc

16.11.2022   Самовредновање

Преузмите документ: Самовредновање 2018.doc

16.11.2022   Статут школе

Преузмите документ: Statut skole 2018.docx

16.11.2022   Школски развојни план 2018-2023

Преузмите документ: Skolski razvojni plan 2018-2023.docx

16.11.2022   Пословник о раду наставничког већа

Преузмите документ: Пословник о раду наставничког већа.doc

16.11.2022   Пословник о раду ученичког парламента

Преузмите документ: Пословник о раду ученичког парламента.doc

16.11.2022   Правилник о ванредним ученицима

Преузмите документ: Правилник о ванредним ученицима.doc

16.11.2022   Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Преузмите документ: Правилник о васпитно дисциплинској одгововорности ученика.doc

16.11.2022   Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених

Преузмите документ: Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.doc

16.11.2022   Правилник о награђивању

Преузмите документ: Правилник о награђивању.docx

16.11.2022   Правилник о организацији и систематизацији послова

Преузмите документ: Правилник о организацији и систематизацији послова.doc

16.11.2022   Правилник о оцењивању ученика

Преузмите документ: Правилник о оцењивању ученика Техничке школе.doc

16.11.2022   Правилник о поклонима

Преузмите документ: ++Правилник-о-поклонима +.doc

16.11.2022   Правилник о поступцима јавне набавке

Преузмите документ: Правилник о поступцима јавне набавке.docx

16.11.2022   Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Преузмите документ: ++Pravilnik o unutasnoj organi +.doc

19.03.2019   План унапређења

Преузмите документ: Plan unapredjenja.docx

Матурски испит

13.06.2022   Spisak odabranih radnih zadataka iz "B" grupe za polaganje maturskog praktičnog rada za obrazovni profil elektrotehničar računara

Преузмите документ: СПИСАК ОДАБРАНИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА 2022.pdf

Јавне набавке

Јавне набавке добара

03.02.2021   План јавних набавки за 2021. годину

Преузмите документ: 1 001 (10).jpg

29.01.2020   Уговор о додели уговора о јавној набавци добара, набавка горива и мазива 2020

Преузмите документ: ugovor o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara 2020.jpg

14.01.2020    Позив за јавну набавку горива и мазива за 2020. годину

Преузмите документ: poziv 2020 001.jpg

14.01.2020   Конкурсна документација за јавну набавку горива и мазива за 2020. годину

Преузмите документ: Konk dokum goriva i maziva.docx

24.09.2019   Одлука о додели уговора

Преузмите документ: 1 001.jpg

09.09.2019   Позив за подношење понуде за угаљ

Преузмите документ: poziv 2019 001.jpg

09.09.2019   Конкурсна документација за угаљ

Преузмите документ: konк.dok ugalj 19.doc

22.03.2019   Одлука о додели уговора

Преузмите документ: odluka o dodeli 001.jpg

08.03.2019   Позив за подносење понуда

Преузмите документ: poziv za podnosenje ponude.jpg

08.03.2019   Конкурсна документација

Преузмите документ: Konkursna dokumentacija mart 2019.docx

07.03.2019   План јавних набавки школе за 2019. годину

Преузмите документ: plan javne nabavke.jpg

Јавне набавке услуга

09.03.2020   Јавна набавка услуга

Преузмите документ: obavestenje JN 001.jpg

10.10.2019   Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга за изводјење екскурзије

Преузмите документ: eskurzija 001.jpg

30.09.2019   Јавни позив за екскурзију ученика завршних разреда

Преузмите документ: poziv za podnosenje ponuda 001.jpg

30.09.2019   Конкурсна документација

Преузмите документ: Konkursna dokumentacija ekskurzija ucenika.doc

Јавне набавке радова

Нема линкова за преузимање.