Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24
Predavanja iz stručnih predmeta

24.03.2020

Predavanja iz određenih stručnih predmeta se nalaze na linku https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/537/strucni-predmeti

Raspored nastave za opšteobrazovne predmete

24.03.2020

Rapored opšteobrazovnih predmeta za danas se nalazi na linku https://www.rts.rs/page/tv/ci/broadcast/254/rts-3.html

Realizacija nastave na daljinu

18.03.2020

U našoj školi se trenutno realizuje nastava na daljinu preko Vibera. U svakom odeljenju su formirane grupe za sve predmete. U fazi smo prelaska na platformu za elektronsko učenje " Moodle" koja se nalazi na samom sajtu!!

Poštovanje autorskih prava

18.03.2020

Obaveštavamo nastavnike škole da su u obavezi da detaljno pregledaju materijal ( prezentacije, animacije, radni listovi,.. ) koje preuzimaju sa interneta i o potrebi poštovanja autorskih prava!

Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja za učenike srednjih stručnih škola na RTS

18.03.2020

Rapored emitovanja obrazovnih sadržaja za srednje stručne škole na RTS i RTS Planeti se nalazi na : https://www.rasporednastave.gov.rs

Raspored edukativnog sadržaja za učenje na daljinu koji se emituje na kanalu Radio televizije Srbije

16.03.2020

Za učenike srednje škole nastavne jedinice i teme biće dostupne na platformi RTS Planeta. Raspored sadržaja će biti objavljen na https://www.rasporednastave.gov.rs/

Nastava na daljinu

16.03.2020

Najnovijom odlukom državnog rukovodstva o uvođenju vanrednog stanja zbog korona virusa, i dobijenim instrukcijama Ministarstva prosvete i naša škola će realizaciju nastave ostvarivati na daljinu.Realizaciju nastave ćemo ostvarivati formiranjem grupa na viberu. Svi učenici i roditelji će biti blagovremeno obavešteni o svim aktivnostima!

Obaveštenje ministra o zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija

13.03.2020

Sadržaj dopisa se nalazi u Galeriji pod nazivom "Obaveštenje ministra o zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija"

Obaveštenje

09.03.2020

Obustavlja se javna nabavka male vrednosti - izvođenje ekskurzije za završne razrede. Obaveštenje se nalazi u opciji Download kao Javna nabavka usluga pod nazivom Obavestenje JN 001.

Objavljen je ugovor o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara, nabavka goriva i maziva

29.01.2020

Ugovor se nalazi u opciji Download kao Javna mabavka dobara, pod nazivom "Ugovor o dodeli ugovora o javnoj nabavci dobara2020"!

SledećePrethodno