Tehnička škola "Nikola Tesla"
Surdulica
tel: +381 (0)17 824 119
mail: nteslasurd@mts.rs
adresa: Tome Ivanovića 24
24.05.2024 Rezultati literarno likovnog konkursa "Čuvajući istoriju-čuvamo budućnost" se nalaze u opciji Preuzimanja   *****   07.05.2024 Upis nove generacije učenika prve godine u školskoj 2024/25. godini   *****   15.04.2024 Likovno literarni konkurs   *****   01.11.2023 Preporuke za institunacionalizaciju programa mentorske podrške   *****   17.05.2023 Promotivni spot TŠ "Nikola Tesla" Surdulica za upis nove generacije učenika prve godine u školskoj 2023/24. godini   *****   

Zašto da izaberete baš nas?

Upis 2022/2023 godine?

Ove školske godine naša škola upisuje sledeće obrazovne profile:

Zahvalni smo?

E-NASTAVA

Platforma za elektronsko učenje

AKTUELNOSTI

GALERIJA

Galerija slika Tehničke škole "NIkola Tesla"